Privacyverklaring

Privacyverklaring

Ja! Je laat persoonsgegevens bij ons achter. Die hebben we nodig om je bestellingen af te handelen. Maar we zullen hier zorgvuldig mee omgaan. We leggen graag uit wat we met je persoonlijke gegevens doen. Vragen? We horen het graag.

Level Level

Level Level B.V., gevestigd aan de Willem Buytewechstraat 42, 3024 BN te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die verzameld worden door de webshop van Level Level B.V. (webshop.level-level.com), zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Level Level B.V.
Willem Buytewechstraat 42
3024 BN Rotterdam
E-mailadres: mail@level-level.com
Telefoonnummer: 010-8429259
KvK-nummer: 69088160
Contactpersoon: Taeke Reijenga
E-mailadres contactpersoon: taeke@level-level.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Level Level B.V. verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

Webshop

Om je bestelling te kunnen versturen, de betaling af te kunnen handelen en je op de hoogte te kunnen houden over je bestelling, verwerken wij van jou de volgende gegevens:

 • je naam
 • je e-mailadres
 • je betaalgegevens
 • je adres
 • je telefoonnummer
 • je bedrijfsnaam (optie)
 • je accountgegevens (je naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens en je eerdere bestellingen)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Level Level B.V. verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Level Level B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • je bestelling af te handelen en je te informeren over je bestelling. Grondslag: hiervoor geef je ons toestemming door akkoord te gaan met onze Algemene Voorwaarden en je bestelling te plaatsen.
 • voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook gegevens bij d.m.v. Google Analytics. Bijvoorbeeld het klikgedrag op de website om te analyseren hoe we de gebruikerservaring kunnen verbeteren op de shop. Grondslag: de gegevens die we bijhouden zijn geanonimiseerd (we sturen ook geen IP-adressen mee naar Google).
 • (optie) je te informeren over onze bedrijfsprocessen en/of diensten door middel van onze nieuwsbrief. Grondslag: hiervoor is expliciete toestemming noodzakelijk, welke te geven is via onze website of door je profiel bij te werken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Level Level B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Level Level B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Level Level B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de webshop:

 • Heb je een account? Dan worden je gegevens bewaard totdat je actief je account verwijdert.
 • Heb je bij ons besteld zonder account, dan bewaren we je gegevens totdat je aangeeft dat je ze verwijderd wilt hebben. Dit kan door ons te mailen op mail@level-level.com.

Delen van persoonsgegevens met derden

Level Level B.V. verstrekt uitsluitend informatie aan derden en als dit nodig is om onze dienst aan jou te kunnen leveren, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Webshop

Als je kiest voor het bezorgen van je bestelling dan geven wij je gegevens door aan de bezorgdienst (TNT/PostNL). Voor de betalingen gebruiken wij de externe dienst Mollie (informatie over privacy en Mollie). En als we bij een externe verkoper bestellen dan geven we jouw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met jouw gegevens omgaan als wij dat doen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Omdat wij jouw privacy van onze bezoekers enorm belangrijk vinden hebben we cookies zoveel mogelijk beperkt. Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt, maken we gebruik van cookies en JavaScript. JavaScript is een standaard internet techniek die er samen met cookies voor zorgt dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts) en deze in kleine tekstbestanden kan opslaan (cookies).

Waarvoor gebruiken wij cookies?

Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat het shoppen leuker en makkelijker voor je wordt. En dat je bij jouw bezoek aan onze webwinkel niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Ook kunnen we meten hoe onze webwinkel wordt gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren. Daarnaast kunnen we ook herkennen welk apparaat je gebruikt als je bij ons op bezoek bent.

Welke cookies dan?

Functionele cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze webwinkel correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het winkelwagentje en afrekenen. Je browserinstellingen worden opgeslagen, zodat je de shop goed op je beeldscherm kunt bekijken.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij, met behulp van derden, statistieken over het gebruik van onze webwinkel door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze webwinkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. De gegevens worden anoniem verwerkt. Wij verzamelen geen identificeerbare IP-adressen. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics.

Cookies verwijderen

Je kunt je cookies verwijderen via je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien niet tegenstrijdig met de wettelijke verplichtingen voor Level Level B.V.:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Level Level B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mail@level-level.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Binnen die vier weken hebben we zo mogelijk je verzoek afgehandeld. Lukt dit niet, door de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken, dan laten we je dat per omgaande weten. We reageren dan uiterlijk na 12 weken na indiening van je verzoek.

Wat je zelf kunt doen

Klacht indienen

Level Level B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij willen je daarbij verzoeken je klacht eerst met ons te delen, zodat we het indien mogelijk onderling kunnen oplossen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Level Level B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail@level-level.com.


Laatste update: 24 mei 2018

Shop de voorjaarscollectie!

Size Matters! Mug Size Matters! Mug
 • For thirsty types
 • Available in black and white
 • Dishwasherproof
6 items in stock
No Sweat(er) No Sweat(er)
 • Created with old PET bottles
 • For trendy people
 • Fit for curvy models
31 items in stock
Wordcamp Europe t-shirt men Wordcamp Europe t-shirt men
 • For men
 • Limited edition
 • If you're lucky we might still have some.
Ah no.. It's sold out!